Eko żywność jest obecnie szacowana w Polsce na ok. 100 mln. €. Żywność certyfikowaną kupuje już ok. 7% polskich konsumentów – głównie w specjalistycznych sklepach (około 200), na półkach zlokalizowanych w ekologicznych wyspach w supermarketach oraz bezpośrednio u rolników.

Eko żywność w Polsce

Powierzchnia polskich upraw ekologicznych rośnie dynamicznie. Wg danych opublikowanych w raporcie IJHARS w 2008 roku funkcjonowało w Polsce 14.896 gospodarstw ekologicznych obejmujących łącznie obszar 314,9 tys. hektarów (tj. 1% powierzchni całego kraju oraz 2% powierzchni przeznaczonej na uprawy rolne).

Eko żywność to ta wyprodukowana wg zasad najbardziej zbliżonych do upraw naturalnych, bez użycia chemicznych środków ochrony roślin, nawozów sztucznych, dodatków do paszy. Prawdziwe rolnictwo ekologiczne chroni bioróżnorodność gatunkową, dba o wysoką żyzność gleby, a także w sposób pozytywny kształtuje krajobraz wiejski. Przede wszystkim ma na celu wyprodukowanie zdrowej, bezpiecznej, bogatej w substancje odżywcze żywności przy równoczesnym zachowaniu równowagi ekologicznej ekosystemów.

Eko żywność zawiera więcej witamin, minerałów i innych cennych składników niż produkty otrzymane w konwencjonalny sposób. Ponadto nie dostarcza żadnych toksycznych substancji chemicznych. Dla przykładu, na skórce dojrzałego jabłka wyhodowanego w tradycyjny sposób może znajdować się 20 – 30 różnych sztucznych środków, często toksycznych pozostających nawet po jego opłukaniu. Zwierzętom, od których uzyskuje się mięso i mleko w gospodarstwach konwencjonalnych nierzadko podaje się antybiotyki i hormon wzrostu, które przechodzą do produktu finalnego. W gospodarstwie ekologicznym jest to niedopuszczalne.

Skończyły się czasy, gdy każdy producent mógł bezkarnie twierdzić, że jego produkty są eko. Według ustawodawstwa unijnego, obowiązującego w Polsce, na produktach ekologicznych musi znajdować się nazwa i kod jednostki certyfikującej, której podlega producent. Dodatkowo na etykiecie powinno się znajdować oznaczenie (przedstawione w tym samym języku co sama etykieta), że produkt został objęty systemem kontroli: „Rolnictwo ekologiczne – System kontroli WE”. Jednostki certyfikujące sprawdzają między innymi, czy w gospodarstwie są stosowane odpowiednie, naturalne pasze i nawozy, czy ziemia jest właściwie nawożona, a nawet, czy zwierzętom hodowlanym żyje się wygodnie. Badania potwierdziły bowiem, że szczęśliwe kury (biegające wolno) znoszą smaczniejsze, zdrowsze jaja. Stres zwierząt prowadzi do wytworzenia toksyn w ich mięsie.

Od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej wszystkie polskie certyfikowane gospodarstwa ekologiczne mogą oznaczać swoje produkty znakiem „rolnictwo ekologiczne”. Użycie logo jest dobrowolne. Niestety, w chwili obecnej w Polsce eko żywność rzadko oznakowana jest logo unijnym. Logo „rolnictwo ekologiczne” oznacza, że: przynajmniej 95% składników tego produktu zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi.