Rolnictwo ekologiczne, zrównoważone, respektujące ochronę, przyrody i dobrostan zwierząt otrzymuje mniejsze wsparcie i w Polsce dążącej do Unii, zmiany w tym kierunku są już widoczne. Jako konsumenci możemy wiele zdziałać wybierając tylko najlepsze, potwierdzone certyfikatem eko produkty.

Rolnictwo ekologiczneNiewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że jakość żywności w naszej lodówce zależy od polityki rolnej. Wspólna Polityka Rolna (WPR) faworyzuje gospodarstwa przemysłowe. 70% unijnych subsydiów trafia do 20% największych gospodarstw. Polityka rolna powinna ulec radykalnym zmianom, aby wsparcie kierowane było na rolnictwo zrównoważone.

Zrównoważone rolnictwo
Rolnictwo to nie tylko produkcja żywności, znajduje w nim zatrudnienie duża liczba osób, ma swój wkład w ekonomię i odgrywa ogromna rolę w ochronie przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Ale intensywne rolnictwo często ma negatywny wpływ na środowisko. Przyczynia się¸ do zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza, a często niszczy różnorodność biologiczną oraz byt dzikich zwierząt i ptaków. Ma też swój wkład w efekt cieplarniany, ze względu na wysokie zużycie energii – na transport i produkcję chemikaliów. Mamy tylko jedną Ziemię i chcemy, aby przetrwała dla następnych pokoleń. Musimy naciskać na szersze wsparcie dla rolnictwa zrównoważonego, które pomaga zachować biologiczną i kulturową różnorodność i nie powoduje degradacji gleby.

Znakowanie a zakupy
Rolnictwo zrównoważone uwzględnia więcej parametrów środowiskowych niż ekologiczne – np. zużycie energii, ale rolnictwo ekologiczne to krok w dobrym kierunku. Rolnictwo ekologiczne produkuje żywność bez użycia pestycydów, nawozów sztucznych i inżynierii genetycznej. Zwierzęta bytują w warunkach uwzględniających ich naturalne potrzeby, są żywione ekologiczna¸ paszą. Rolnictwo ekologiczne jest zdrowsze dla zwierząt, środowiska i dla nas! Kiedy robisz zakupy, szukaj produktów ekologicznych! W Europie funkcjonują również inne oznakowania, na które warto zwrócić uwagę. Np. etykiety uczciwego handlu dają gwarancję że rolnicy z krajów rozwijających się otrzymują godziwą cenę za swoją produkcję.

Zdrowa dieta oznacza również dostatek żywności dla każdego
Tak się szczęśliwie składa, że stosując zdrową dietę, wspomagamy rozwój zrównoważonej produkcji żywności. Produkcja mięsa wymaga olbrzymiej przestrzeni dla uprawy roślin pastewnych. Produkcja 10kg wieprzowiny wymaga tyle samo miejsca, co produkcja 250kg warzyw. Każdą osobą na Ziemi może mieć dostatek żywności, jeżeli my, w krajach bogatszej części świata, będziemy jeść mniej mięsa.

Jeżeli chcesz być zdrowy i jednocześnie zapewnić zrównoważone korzystanie z przyrody:

  • jedz zielono i prosto: pięć porcji owoców i warzyw dziennie oraz różne produkty zbożowe pokryją dzienne zapotrzebowanie na błonnik, witaminy i minerały
  • jedz produkty sezonowe – najlepiej ekologiczne: oznacza to krótszy transport i pozwala uniknąć pozostałości pestycydów
  • jedz mniej mięsa – zdrowa dieta zakłada mniej niż 75g mięsa dziennie.