Rolnictwo i produkcja żywności zmierza ku bezpiecznej, zdrowej żywności – bez GMO i pestycydów. Wizyta w każdym lokalnym supermarkecie jest jak podróż dookoła świata – jabłka z Ameryki Południowej, winogrona z Afryki Południowej, fasola z Zachodniej Afryki.

Rolnictwo i produkcja żywnościIstnieją pozytywne aspekty handlu z innymi krajami, jednak nieograniczony transport produktów jest niezwykle energochłonny i przez to niezrównoważony. Etykieta ekologiczna nie mówi nic o zużyciu energii podczas procesu produkcji i transportu. Dla konsumenta nie każdy wybór jest dostatecznie jasny. Czy lepiej jest kupić pomidora lokalnie wyhodowanego przy użyciu pestycydów w ogrzewanej szklarni czy też pomidora ekologicznego przywiezionego tirem do sklepu?

Odpowiedzi dla świadomego konsumenta:

  • wybierz produkt ekologiczny – żaden pestycyd czy nawóz sztuczny nie jest przyjazny dla środowiska
  • wybierz sezonowe owoce i warzywa – nie wymagają energochłonnej uprawy szklarniowej
  • wybierz produkty ekologiczne jak najbardziej lokalne – krótszy transport

Polityka a Twoja lodówka
Dążąc do szybkiej akcesji z UE, musimy zdać sobie sprawę, że jednym z najważniejszych elementów polityki europejskiej jest WPR. Po II wojnie światowej zaistniała potrzeba zwiększania produkcji żywności dla Europy. Ten cel osiągnie to już dawno i obecnie problemem stała się nadprodukcja złej jakości żywności w gospodarstwach poważnie niszczących środowisko.
Dotacje przyznawane są głównie rolnikom indywidualnym jako dopłata do wielkości produkcji lub dla wyrównania ceny (podobnie jak u nas ceny gwarantowane). Tak więc im więcej gospodarstwo produkuje, tym więcej pieniędzy otrzymuje rolnik. WPR faworyzuje przemysłowe gospodarstwa, gdzie zużywa się duże ilości pestycydów i nawozów i gdzie nie dba się o zapewnienie dobrostanu zwierząt. Dotacje z WPR odbijają, się na produkcji żywności w krajach rozwijających się. Z pomocą dotacji eksportowych (ok. 6 mld Euro rocznie) UE upłynnia nadprodukcję w krajach południowych, wypychając z rynku lokalnych producentów i odbierając im pracę.

Nadszedł czas na poważne zreformowanie europejskiej polityki rolnej – WPR. Politycy dyskutują jak powinny wyglądać rolnictwo i produkcja żywności w przyszłości. Friends of the Earth wierzy w nową „zieloną” i zrównoważona, WPR, a więc:

  • Przyjazne dla środowiska metody produkcji chroniące zasoby naturalne Europy
  • Bezpieczną, zdrową i wysokiej jakości żywność – bez GMO i pestycydów – dla wszystkich
  • Skrócenie dystansu, jaki pokonuje żywność od producenta do konsumenta – ograniczenie transportu
  • Ochronę tradycyjnych, lokalnych i regionalnych metod produkcji i różnorodności produktów
  • Wprowadzenie cen uwzględniających prawdziwe koszty zrównoważonego rolnictwa w Unii i dostarczanie godziwej rekompensaty rolnikom, a nie utrzymywanie sztucznie zaniżonych cen na rynkach światowych
  • Uczciwe warunki handlu z krajami spoza Unii, szczególnie rozwijającymi się, włączając natychmiastowe zaprzestanie dotacji do eksportu.