Określenie „żywność ekologiczna” jest bardzo często stosowane zamiennie z określeniem „zdrowa żywność”. Wprowadzanie konsumentów w błąd to jeden z chwytów marketingowych stosowanych przez branżę spożywczą – nazwa „zdrowa żywność” nie ma poparcia żadnych standardów określających warunki produkcji.

Żywność ekologiczna - zdrowe trendyAby produkt mógł znaleźć się w grupie określanej jako żywność ekologiczna, musi spełniać wiele wymagań, a przede wszystkim musi być certyfikowany. Eko żywność obejmuje żywność ekologiczna, ale także lokalną oraz świeżą. Jest więc szerokim pojęciem. Żywność ekologiczna jest wyprodukowana wg zasad najbardziej zbliżonych do naturalnych, bez użycia chemicznych środków do ochrony roślin, sztucznych nawozów, dodatków do paszy. Prawdziwe rolnictwo ekologiczne chroni bioróżnorodność gatunkową, dba o wysoką żyzność gleby. Ma na celu wyprodukowanie zdrowej, bezpiecznej, bogatej w substancje odżywcze ekożywności przy zachowaniu równowagi ekologicznej.

Coraz więcej klientów poszukuje zdrowych produktów w sklepach; coraz więcej sieci handlowych oraz sklepów oferuje takie produkty. Sieć sklepów „Społem” uruchomiła „Program Ekologiczny Społem”, który mocno wpłynął na sprzedaż produktów ekologicznych. Program określa wygląd regałów, na których oferowane są produkty ekologiczne, sposoby ich znakowania, aby odróżniały się od regałów konwencjonalnych. W sieci sklepów można znaleźć ok. 800 produktów ekologicznych, podzielonych na 28 grup. Największym powodzeniem cieszą się produkty spożywcze, jak: mąka, kasza, otręby, płatki, oraz torby ekologiczne.

Eksperci przewidują, że żywność ekologiczna zwiększy swoją sprzedaż w tym roku o 10-15 proc. – co świadczy o potencjale tego rynku. Na polskim rynku żywności ekologicznej istnieje obecnie 12 ogólnopolskich hurtowni, których asortymentem jest żywność ekologiczna oraz 180 zakładów zajmujących się przetwórstwem żywności ekologicznej – 30 proc. żywności ekologicznej w naszym kraju pochodzi z importu. Funkcjonuje 500 sklepów wyspecjalizowanych w sprzedaży zdrowej żywności. Tylko 10 proc. Polaków regularnie kupuje zdrową żywność, natomiast 45 proc. deklaruje chęć kupowania produktów ekologicznych. Wg statystyk odnośnie rocznych wydatków na żywność ekologiczną, Polacy wydają na nią 2 euro na jedną osobę w skali roku (dla porównania: Szwajcarzy – do 100 euro na jednego mieszkańca). W 2010 roku wydatki na zdrową żywność ekologiczną przekroczą 60 mld dolarów, obecnie wynoszą ok. 50 mld dol. Najwięcej na zdrową żywność wydaje się w Ameryce Północnej i Europie. Na świecie gospodarstwa ekologiczne zajmują 31 mln ha; najwięcej jest ich w Australii, w Europie zajmują ponad 7,3 mln ha.